การขอวีซ่าอเมริกา ต้องเตรียมอะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

VIEW POST

ความเชื่อหนึ่งที่ฝังใจนักท่องเที่ยวชาวไทยหลายต่อหลายคนมาอย่างช้านานนั้นคงจะหนีไม่พ้นความคิดที่ว่า การขอวีซ่าสหรัฐอเมริกานั้นยากลำบากมหาโหด! แต่ในความเป็นจริงนั้นการขอวีซ่าอเมริกานั้นไม่ได้ยากเลยสักนิด เพราะทางการสหรัฐฯ เขาคาดหวังอยู่อย่างเดียวคือ คุณจะเป็นนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวจริง ๆ แล้วกลับมาตามเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้ไปสร้างความเสียหายให้บ้านเขา หรือไปแล้วไปลับไปไม่กลับเมืองไทยอีกเลย ดังนั้นถ้าใครอยากเที่ยวสหรัฐอเมริกา จงทำใจให้สบาย แล้วมาศึกษาวิธีการขอวีซ่าไปอเมริกากับ Bluebeartravel กัน

รู้จักกับวีซ่าอเมริกา
สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทาง ซึ่งมีด้วยกันหลายประเภท ทั้งวีซ่าธุรกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา และการทำงาน แต่สำหรับคนไทยที่ต้องการท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจนั้นจะจัดอยู่ในวีซ่าชั่วคราวประเภท B โดยแบ่งเป็นวีซ่า B-1 สำหรับการติดต่อธุรกิจ และ B-2 สำหรับการท่องเที่ยว พักผ่อน และการรักษาทางการแพทย์ ทั้งนี้วีซ่าทั้ง 2 แบบมักจะออกร่วมเป็นวีซ่าเดียวกัน (B1/B2) หากคุณต้องการศึกษาวีซ่าประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการกงสุลสหรัฐอเมริกา www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visatypeinfo.asp

ขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา
1. ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์
1.1 เข้าสู่เว็บไซต์กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (DS-160) ของกรมการกงสุลสหรัฐอเมริกาที่ ceac.state.gov/genniv โดยเริ่มต้นจากการเลือกสถานที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า (สำหรับประเทศไทยมีกรุงเทพฯ และเชียงใหม่) และกรอกรหัสยืนยันตามภาพที่พบ แล้วคลิก “START AN APPLICATION” เพื่อเริ่มต้นการกรอกแบบฟอร์ม
1.2 ระบบออนไลน์จะเปิดหมายเลขยืนยันแบบฟอร์ม (Application ID) ให้คุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถใช้หมายเลขยืนยันนี้พร้อมกับคำถามเพื่อความปลอดภัยเพื่ออ้างอิงความเป็นเจ้าของแบบฟอร์มได้เมื่อต้องการกรอกข้อมูลในภายหลังหากยังไม่ยืนยันการส่ง ทั้งนี้ระหว่างกรอกแบบฟอร์มโปรดอ่านทำความเข้าใจคำถาม ตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และตรวจทานทุกครั้งเพราะจะแก้ไขไม่ได้อีกเมื่อยื่นแบบฟอร์มแล้ว
1.3 เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้นคุณจำเป็นต้องอัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงของคุณด้วยก่อนยืนยันการส่งแบบฟอร์ม โดยเราแนะนำว่าควรเป็นรูปถ่ายเดียวกับรูปถ่ายจริงแล้วนำมาสแกนหรือขอไฟล์ดิจิทัลจากร้านถ่ายรูป โดยต้องปรับให้มีขนาดตรงตามที่กรมการกงสุลสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ดังนี้
– รูปถ่ายต้องมีสัดส่วนแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 600 x 600 ถึง 1,200 x 1,200 พิกเซล
– รูปถ่ายต้องเป็นรูปสีแบบ 24 บิตต่อพิกเซล ในโหมด sRGB
– หากสแกนจากรูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว ต้องใช้ความละเอียด 300 พิกเซลต่อนิ้วขึ้นไป
– ขนาดไฟล์ภาพต้องไม่เกิน 240KB
1.4 เมื่ออัพโหลดรูปภาพหน้าตรงของคุณเสร็จแล้ว ระบบออนไลน์จะแสดงหน้าต่างให้คุณตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ก่อนคลิก “Sign and Submit” แล้วจะเข้าสู่หน้า Confirmation เพื่อพิมพ์ใบยืนยันไปยื่นในวันสัมภาษณ์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ: หากคุณไม่ถนัดด้านการจัดการภาพถ่ายดิจิทัล เราขอแนะนำให้ติดต่อร้านแต่งภาพ หรือบุคคลที่มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมแต่งภาพ ช่วยจัดการขนาดให้เป็นไปตามต้องการ แต่ห้ามแต่งหรือบิดเบือนภาพใบหน้าคุณไปจากความเป็นจริงเป็นอันขาด! และทั้งนี้ระบบออนไลน์จะมีเครื่องมืดวัดสัดส่วนรูปถ่าย ซึ่งคุณสามารถใช้วัดขนาดใบหน้าและลำคอให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่กำหนดได้

2. ชำระค่าธรรมเนียมและนัดหมาย
2.1 เมื่อคุณยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์เสร็จสิ้น หากไม่เคยยื่นวีซ่าอเมริกามาก่อน คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ที่ www.ustraveldocs.com/th_th/ เมื่อสมัครบัญชีผู้ใช้หรือลงชื่อเข้าใช้เสร็จสิ้น ในเมนูส่วนตัวของคุณจะพบกับหัวข้อ “การสมัครขอวีซ่าใหม่ / นัดสัมภาษณ์” ให้เลือกหัวข้อนี้และกรอกข้อมูล รวมทั้งจำนวนผู้สมัคร จนกระทั่งถึงกระบวนการชำระเงิน
2.2 คลิก “คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการชำระเงินทั้งหมด” เพื่อดูวิธีการชำระเงิน โดยการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา มี 2 วิธี แต่เราขอแนะนำ การชำระเงินสดที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยให้คุณใช้ใบนำฝากเงินที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ ซึ่งมีเลขที่อ้างอิง Virtual Account ID และ CGI เพื่อยื่นชำระเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา และต้องเก็บใบนำฝากส่วนลูกค้าที่ได้รับตราประทับจากธนาคารเป็นหลักฐานแนบในวันสัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้ Virtual Account ID มีเวลาจำกัด โปรดชำระเงินให้เร็วที่สุดหลังจากได้รับแบบฟอร์มแล้ว
2.3 เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว ให้รอจนถึงหลังเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป ระบบจะแสดงเลขที่ใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติ แล้วคุณจึงสามารถทำการนัดหมาย โดยให้เลือกวันและช่วงเวลานัดสัมภาษณ์ตามความสะดวก ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวันนัดสัมภาษณ์ได้ (จำกัดจำนวนครั้ง) เมื่อนัดหมายเสร็จสิ้น คุณก็จะได้รับใบนัดสัมภาษณ์ โดยให้พิมพ์เพื่อใช้ยื่นในวันสัมภาษณ์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการชำระค่าธรรมเนียมและนัดหมาย

3. สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาและทราบผลทันที
3.1 เตรียมหนังสือเดินทางและเอกสารให้พร้อมสำหรับวันสัมภาษณ์ โดยการขอวีซ่าอเมริกานั้นจะเน้นการสัมภาษณ์เป็นหลัก และยื่นเอกสารที่จำเป็นเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น แต่ทั้งนี้คุณต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบอื่น ๆ ให้พร้อมด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์อาจขอเรียกดูเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นกรณีไป และในทางกลับกันเจ้าหน้าที่อาจไม่ขอดูเอกสารของคุณเลยก็ได้เช่นกัน
3.2 เดินทางให้ถึงสถานทูตก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15-30 นาที โดยขอให้ไปแบบมีสัมภาระน้อยที่สุด มีเพียงกระเป๋าขนาดเล็ก ซองใส่เอกสารที่เตรียมมา และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง (ซึ่งต้องปิดเครื่องและฝากไว้ขณะเข้าสัมภาษณ์) หากมีสิ่งของต้องห้ามหรือกระเป๋าขนาดใหญ่ จะไม่อนุญาตให้เข้าสถานทูต และก่อนเข้าสู่สถานทูตจำเป็นต้องผ่านเครื่องสแกนร่างกายด้วย
3.3 เมื่อเข้ามาในสถานทูตแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการช่วยจัดและตรวจเอกสาร และจัดเก็บข้อมูลชีวิภาพ (ลายนิ้วมือ) ก่อนเข้าสัมภาษณ์ และกรณีนัดหมายเป็นกลุ่มก็จะได้เข้าสัมภาษณ์พร้อมกัน โดยในระหว่างนี้จะมีการแนบตราไปรษณีย์ EMS สำหรับส่งหนังสือเดินทางคืนมาด้วย ให้คุณจดเลขไว้สำหรับติดตามเอกสารได้
3.4 คุณสามารถเลือกสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ แต่คุณอาจจะพบคำถามภาษาอังกฤษจากเจ้าหน้าที่ต่างชาติ แต่ก็สามารถตอบเป็นภาษาไทยได้หากไม่ถนัดจริง ๆ โดยได้รับการยืนยันจากผู้ที่มีประสบการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่แม้จะเป็นชาวต่างชาติก็สามารถพูดภาษาไทยได้ ทั้งนี้คุณควรพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง อย่างน้อยสำหรับการทักทายเมื่อแรกพบหรือแนะนำตัวก่อนขออนุญาตสนทนาเป็นภาษาไทย หรือหากไปเป็นกลุ่ม ก็ควรมีคนที่พูดภาษาอังกฤษได้บ้าง เพื่อไม่ให้เป็นจุดอ่อนด้านการสื่อสาร
3.5 สำหรับการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จะถามเกี่ยวกับการเดินทางและการทำงานของคุณเป็นหลัก อาทิเช่น เดินทางไปที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ไปทำอะไรบ้าง ไปกับใคร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร เคยไปเที่ยวที่ไหนมาหรือเปล่า ทำงานอะไร นานแค่ไหนแล้ว เป็นต้น ซึ่งจะมากน้อยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ คุณต้องตอบให้กระจ่าง และไม่ตอบสั้นหรือยืดยาวเกินไป และในบางกรณีหากเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัย คุณสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ว่าต้องการดูหลักฐานเพิ่มเติมที่คุณนำมาด้วยหรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขอดูหรือไม่ก็ได้
3.6 เมื่อสัมภาษณ์เสร็จสิ้น คุณจะพบกับ 2 สถานการณ์ดังนี้
– ผ่าน: เจ้าหน้าที่จะเก็บหนังสือเดินทางของคุณ และจะได้รับคืนพร้อมตราประทับวีซ่าผ่าน EMS ภายใน 3-7 วันทำการ ก็พร้อมเดินทางสู่สหรัฐอเมริกาตามกำหนดการทันที ทั้งนี้อายุของวีซ่าจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางสถานทูต
– ไม่ผ่าน: เจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้คุณก่อนเดินทางกลับ พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมการขอวีซ่าครั้งนี้จึงไม่ผ่านการพิจารณา โดยค่าธรรมเนียมจะไม่ได้รับคืน ซึ่งการยื่นขอวีซ่าอีกครั้ง ต้องทำการยื่นขอวีซ่าและชำระเงินใหม่ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ไม่ข้อกำหนดว่าต้องเว้นระยะเวลานานเท่าใดก่อนจะยื่นขอวีซ่าอีกครั้งได้

ขอบคุณข้อมูลจาก