BLUE BEAR in HONG KONG Tour

เที่ยวฮ่องกง พร้อมชมคอนเสิร์ต BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF HONG KONGไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งเกาะฮ่องกง วัดหวังต้าเซียนและวัดแชกง นั่งกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่ทินถ่าน ชิมติ่มซำแสนอร่อย ชมแสงสีเสียงยามค่ำคืนในบรรยากาศฮ่องกง a symphony of lights อ่าวรีพัลส์เบย์ ช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต พร้อมอิสระเต็มวันก่อนเดินทางกลับ

  • กระเช้า Ngong Ping 360– ชมคอนเสิร์ต BTS Asia World Expo
  • ติ่มซำ- วัดแชกง –โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - วัดหว่องไท่ซิน- หาดรีพัลส์เบย์ - ตลาดเลดี้มาร์เก็ต–ชมแสงสีริมอ่าววิคตอเรีย
  • อิสระเต็มวัน