เลือกแพคเกจที่เหมาะสมกับคุณ

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS

พาโร ทิมพู วัดชิมิลาคัง โดชูลาพาส พูนาคา วัดทักซัง เดินทางธ.ค. 62 -พ.ค. 63

56,900

Happiness in Bhutan 5 Days 4 Nights

ดินแดนวัฒนธรรมที่น่าหลงใหล ราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีน เป็นดินแดนที่ยังคงงดงามด้วยวัฒนธรรมประจำชาติที่มีมาอย่างยาวนานและเข้มแข็ง ผ่านคำกล่าวที่เลื่องลือไปทั่วโลกว่า “Gross National Happiness is more important than Gross National Product เพราะเมื่อความสวยงามและความสุขมาอยู่ร่วมกัน เป็นเหตุผลว่าทำให้คุณต้องมา เพราะที่นี่ คือ ภูฏาน เดินทาง 12 – 16 เม.ย. 2563

66,550