เลือกแพคเกจที่เหมาะสมกับคุณ

The Mystic of Jordan 7 DAYS 4 NIGHTS

เพตรา ทะเลเดดซี ล่องเรืออควาบา พักกลางทะเลทรายวาดิรัม | อัมมาน เจอราช เดินทาง ม.ค. – มี.ค. 63

43,900

JORDAN – ISRAEL จอร์แดน อิสราเอล 9 DAYS 6 NIGHTS

จอร์แดน – อิสราเอล นครเพตรา ทะเลเดดซี เบธเลเฮม เยรูซาเลม กำแพงร้องไห้ เทล อาวีฟ เดินทาง มี.ค. – ก.ค.

69,900