เลือกแพคเกจที่เหมาะสมกับคุณ

อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

นมัสการสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน เยือนเมืองพุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี ขึ้นเขาคิชฌกูฎ ล่องเรือแม่น้ำคงคา เดินทาง ธ.ค. 62 – มี.ค. 63

25,999