เลือกแพคเกจที่เหมาะสมกับคุณ

SINGAPORE INFINITE FUN 3 วัน 2 คืน

GARDEN BY THE BAY ล่องเรือ BUMBOAT Universal Studio of Singapore มารีน่าเบย์แซนส์ Spectra Light & Water Show อาคารรัฐสภาเก่า เมอร์ไลออน โรงละครเอสพลานาด น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด ลิ้มรสข้าวมันไก่ สูตรสิงคโปร์ พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว*FREE WIFI | มีอาหารบนเครื่อง ทั้งขาไป –กลับ เดินทาง ม.ค. – มิ.ย.

16,999