เลือกแพคเกจที่เหมาะสมกับคุณ

Smart series Benelux 8 Days

เยือนดินแดนเบเนลักซ์ สู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (218 กม. / 2.30 ชม.) เมืองแห่งแสงสีและอิสรเสรีภาพของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เริ่มที่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) สถานที่เปี่ยมเสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ท่านจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของบ้านไม้สไตล์ฮอลแลนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เดินทาง ส.ค. – พ.ย. 62

78,000