เลือกแพคเกจที่เหมาะสมกับคุณ

Smart series Finland 8 Days

ตระการตาดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน เดินทางเข้าสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1550 โดยกษัตริย์กุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน เฮลซิงกิเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก ทำให้เฮลซิงกิเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อีกทั้งทำเลที่ตั้งยังอยู่ท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก ทำให้เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” และในปีค.ศ. 2000 ที่ผ่านมา เฮลซิงกิยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปด้วยคำขวัญที่ว่า “Helsinki The high tech city where culture meets nature” เดินทาง 4 – 11 ธ.ค. 62

123,000