เลือกแพคเกจที่เหมาะสมกับคุณ

แกรนด์อิตาลี 11 วัน

เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศอิตาลีอันสวยงาม ณกรุงโรม นั่งเรือกอนโดล่า ชมเมืองเวนิส พร้อมทั้งชมสถาปัตยกรรม ที่มีอายุมากกว่า 500 ปี และพาทุกท่านนั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร หมู่บ้านเล็กๆทั้งห้า เข้าชมคงามมหัศจรรย์ของ หอเอนเมืองปิซ่า พร้อมทั้งเข้าช้อปปิ้ง เดอะมอลล์ เอ้าท์เล็ท ชมทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะคาปรี เดินทาง ต.ค. – มี.ค. 63

111,900

สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7 วัน [พ.ย.-เม.ย.63]

เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ – โลซานน์ – มองเทรอซ์ ปราสาทชิลลอง – ตูริน – มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร ปิซ่า – THE MALL OUTLET – โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน เดินทาง พ.ย.-เม.ย.63

39,900

อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 10 วัน

ออกเดินทางสู่ Sirmeone เมืองอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศเป็นแหลมที่ยื่นออกไป ในทะเลสาบการ์ด้า ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเกรดา บรรยากาศของทะเลสาบที่ตัดกับแนวหน้าผาของทิวเขาเซาท์เทิร์นแอล์ฟ ได้เวลาสมควรอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง เดินทาง ก.ย. – มี.ค. 63

87,900

ITALY IN YOUR AREA อิตาลี 8 วัน 5 คืน

มิลาน | เวโรน่า| เวนิส| ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า | ฟลอเรนซ์| ปิซ่า |โรม เดินทาง ก.ย. – ธ.ค.

49,900

THE TOWN OF ROSES AND GONDOLA RIDES อิตาลี และ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

โรม | หอเอนปิซ่า | เกาะเวนิส | ยอดเขาทิตลิส | ลูเซิร์น | รัพเพอร์สวิล โจนา | วาดุซ | เซนท์กัลป์เลน เดินทาง ธ.ค.

69,900

SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

มหานครมิลาน | เมืองเวนิส | เมืองเซอร์แมท | ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น ปราสาทชิลยอง | เมืองเวเว่ย์ | ลูเซิร์น | พิชิตเขากลาเซียร์ 3000 เดินทาง ส.ค. – ธ.ค.

45,900

FANTASTIC 3 MOUNTAINS ITALY AND SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน

มิลาน เซอร์แมท ยอดเขาซุนเนกกา ยอดเขากลาเซียร์ 3000 ยอดเขาจุงฟราวด์ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น เดินทาง ธ.ค. 62 – เม.ย. 63

56,900

Panoramic View of Mt. Schilthorn ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน

ปารีส พระราชวังแวร์ซายน์ ล่องเรือบาโตมุช ดิจอง ยอดเขาชิลธอร์น อินเทอร์ลาเคน ลูเซิร์น มิลาน หอเอนปิซ่า เกาะเวนิส เดินทาง ธ.ค. 62 – มี.ค. 63

56,900

SUPERB EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

ปารีส หอคอยมงต์ปาร์นาส พระราชวังแวร์ซายน์ รถไฟพิชิตยอดเขาจุงฟราว เกาะเวนิส โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หอไอเฟล มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เดินทาง ธ.ค. 62 – มี.ค. 63

59,900

Elegant Classic Europe ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน

ปารีส | หอไอเฟล | พระราชวังแวร์ซายน์ | ลูเซิร์น ยอดเขาริกิ | มิลาน | เกาะเวนิส | หอเอนปิซ่า | โรม เดินทาง ธ.ค.

72,900

FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน

มิลาน พระราชวังแวร์ซายส์ หอไอเฟล เมืองซุก ล่องเรือบาโตมุช ลูเซิร์น เดินทาง ธ.ค. 62 – มี.ค. 63

45,900

CHILL OUT AT SCHILTHORN อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

มิลาน | ยอดเขาชิลธอร์น | ลูเซิร์น | พระราชวังแวร์ซายส์ | เบิร์น เดินทาง ก.ย. – ธ.ค.

58,900

3 COUNTRIES IN LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

เกาะเวนิส มหาวิหารมิลาน ยอดเขาจุงฟราว ดิจอง พระราชวังแวร์ซายน์ ล่องเรือบาโตมุช เดินทาง ธ.ค. 62 – มี.ค. 63

57,900

EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม)-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกันชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟลเยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรปตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ เดินทาง ก.ย. – ธ.ค.

72,900

ไอบีเรีย ริเวียร่า 10 วัน

บาร์เซโลน่า – ยอดเขา “มองต์จูอิค – สนามกีฬาโอลิมปิค – มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ – ถนนลารัมบรา – มอนต์เซอร์รัต
มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอรัต – อันดอร์รา ลาเวลลา – การ์กาซอน – ป้อมปราการกาการ์ซอน – ตูลูซ – นีม
อาวีญง(เมืองแห่งพระสันตะปาปา) – สะพานปงต์ ดู การ์ – มาร์เซย์ – เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ เดินทาง ต.ค. – เม.ย. 63

61,900

ABSOLUTE ITALY อิตาลี 7 วัน 4 คืน

มิลาน เวโรน่า เวนิส ฟลอเรนซ์ ปิซ่า โรม เดินทาง ม.ค. – มิ.ย. 63

45,900

QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N

เยือนกรุงโรม ชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่าที่เมืองปิซ่า เดินทาง ก.พ. – มี.ค. 63

39,900

TG994 - EUROPE LOVE LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน มิลาน เวนิส ลูเซิร์น แองเกลเบิร์ก ดิจอง ปารีส เดินทาง มี.ค. – มิ.ย. 63

49,888

TG995 GRAND ITALY 8D5N BY TG

ชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ที่กรุงโรม ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่า เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงไหล ต้นกำเนิดของศิลปะเรอเนซองส์ ชมเมืองเวนิส เมืองแห่งสายน้ำและสะพาน เดินทาง เม.ย. – มิ.ย. 63

39,888

THE MULTI-COLOR OF MANAROLA อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

โรม ปิซ่า ฟลอเรนซ์ ชิงเกว แตร์เร จุงฟราวด์ เซอร์แมท ลูเซิร์น เดินทาง มี.ค. – มิ.ย. 63

59,900

ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS

มิลาน เซอร์แมท กลาเซียร์ 3000 โลซานน์ อินเทอร์ลาเกน เมืองซุก ยอดเขาริกิ ลูเซิร์น เดินทาง ม.ค. – มิ.ย. 63

43,900

WINDY AND SNOWY อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน

มิลาน เบอร์กาโม เกาะเวนิส ยอดเขาจุงเฟราว์ด ทะเลสาปโคโม่ นั่งรถไฟ Car Train เซอร์แมท เบิร์น ซูริค เดินทาง มี.ค. – พ.ค. 63

69,900

GET ALONG WITH BEAUTIFUL ALPS ITALY AND SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน

มิลาน เซอร์แมต ยอดเขากรอนเนอร์แกรต ยอดเขากลาเซียร์ 3000 โลซานน์ ลูเซิร์น เดินทาง ม.ค. – มิ.ย. 63

49,900

CX884 ITALY SWITZERLAND 8D5N

อิตาลีกับสุดยอดเมืองท่องเที่ยวที่คุณจะประทับใจไม่มีวันลืม เมืองมิลาน เมืองแห่งแฟชั่นของโลก สวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่แสนโรแมนติกน่ารัก มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม สัมผัสอากาศหนาวบนยอดเขาทิตลิส เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทาง มี.ค. – มิ.ย.

46,888