เลือกแพคเกจที่เหมาะสมกับคุณ

BW Amazing New Zealand Tour 7 Days

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค – ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ – วานาก้า – ฟ๊อกกลาเซียร์ – รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ เดินทาง 9 – 15 เมษายน 2563

95,900

BW. Discovery South Island New Zealand 8 Days

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค – ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ – วานาก้า – ฟ๊อกกลาเซียร์ – รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ – ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า เดินทาง 11 – 18 เมษายน 2563

106,900

BW Highlight New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน

อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ – ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์ เดินทาง 10 – 17 เมษายน 2563

99,900

BW. Grand tour New Zealand Nth &Sth 9 วัน 7 คืน

อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ – โรโตรัว–ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชิร์ช – ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ-วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค เดินทาง 11 -19 เมษายน 2563

117,900